Köpvillkor

Följande villkor gäller för Trafikskolan Körkortet i Uppsala AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument. Trafikskolan ska informera om namn, organisationsnummer, telefonnummer, ev. telefaxnummer, adress och e-postadress.

Beställning m m

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

Betalning

Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

Leverans och fraktkostnad

Du får dina varor inom 2 – 5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 70 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

 

Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 200 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

 

Ångerrätt/retur

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan eller, om du beställt en tjänst, från det att avtalet ingicks. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten. Köpevillkor via e-handel 2015-10-15, version 2.5

Din rätt att ångra köpet gäller inte avtal om inkvartering eller biluthyrning som ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Trafikskolan Körkortet Sysslomansgatan 20, 75313 Uppsala. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon. Köpt tjänst som börjats utnyttjas betalas ej tillbaka.

Priser och betalning

Insatta pengar och köpta paket är giltiga i ett (1)år från inköpsdatum. Ångerätt för köpta paket/tjänsten/lektionen startar från köpdatumet och  till och med (14) fjortonde dagen.Gäller endast om paketet är outnyttjat och  ej påbörjat.

Har tiden (14) fjortondagar gått från inköpsdagen, betalas ingen del av paketet/tjänsten/lektionen åter.När de (14) fjortondagarna har passerat   är det köpta köpta paketet/lektionen gilltig i ett år i från inköpsdatumet.

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett paket gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via  bankkort och Swish.

Tjänsters giltighet

Köpta tjänster är giltiga i 1år från inköpsdatum.

Behandling av personuppgifter

I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Trafikskolan körkortet i Uppsala AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan.

Om du vill veta mer: konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) Köpevillkor via e-handel 2015-10-15, version 2.5

Lagval och forum Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Kontaktuppgifter:

Trafikskolan körkortet i Uppsala AB
Sysslomansgatan 20
753 13 UPPSALA

Telefon: 018-15 19 00
Mail: info@korkort1.se